การสั่งซื้อ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายหนังสือการบัญชีบริหาร การบัญชีขั้นต้น สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงทั้ง 8 สาขา
หรือ Call Center 02-255-4433

 • สาขา ศาลาพระเกี้ยว
เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 19.00 น
เสาร์ 9.00 - 16.00 น.
 • สาขา สยามสแควร์
เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 08.30 - 20.00 น.
 • สาขา จัตุรัสจามจุรี ชั้น4

เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00 - 20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 11.00 - 20.00 น.
 • สาขา ม.บูรพา
เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 19.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 09.00 - 15.00 น.
 • สาขา มทส.
เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 15.00 น.
 • สาขา ม.นเรศวร
เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 15.00 น.
 • สาขา รร.จปร.
เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
เสาร์ 9.00 - 14.00 น.
 • Call Center
      0-2255-4433
เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 14.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 14.00
 • C.U.CyberBookshop
www.chulabook.com 
customer@cubook.chula.ac.th เปิดให้บริการ 24 ชม.


สำหรับอาจารย์ผู้สอน
สามารถขอ CD ได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ซึ่งมีไฟล์ สื่อการสอน Powerpoint , เฉลยแบบฝึกหัด , Handout , บททดสอบ Interactive , แนวคำตอบแบบฝึกหัด

Thailand Account
..293 BANGKOK BANGKOK 10330 THAILAND
artaphon@thailandaccount.com
artaphon@thailandaccount.com

Accounting Expert