ข้อมูลหนังสือการบัญชีขั้นต้น

เรียบเรียงตามแนวทางของหนังสือ Fundamental Accounting Principles ของ Pyle and Larson (เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมอย่างสูง)

การบัญชีขั้นต้น ฉบับอ่านเข้าใจง่าย โดย อำนาจ และ ธีรเสฏฐ์
(คลิกที่ Link ด้านบนเพื่อดูข้อมูลใน chulabook.com)

ติดอันดับหนังสือขายดีของศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 9 บท เหมาะสำหรับนักศึกษาที่เริ่มเรียนบัญชีเป็นครั้งแรกและบุคคลทั่วไปที่่สนใจ
(สำหรับอาจารย์ผู้สอนที่เลือกใช้หนังสือของพวกเราเพื่อการเรียนการสอนสามารถขอรับสิทธิใช้สื่อการสอนใน google drive ได้จากศูนย์หนังสือจุฬาฯ สื่อการสอนประกอบด้วย เฉลยแบบฝึกหัดในรูปแบบของไฟล์ PowerPoint และ PDF และ สื่อทุกชนิดที่เปิดให้ทุกคนดาวน์โหลดได้ในเว็บ/บล็อกนี้)

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี
บทที่ 2 งบการเงิน
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี
บทที่ 4 รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน
บทที่ 5 วงจรการบัญชี
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า
บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า
บทที่ 8 ระบบบัญชี
บทที่ 9 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ภาคผนวก

คลิก   >>>   ดูรายละเอียดเนื้อหาแต่ละบท

พิมพ์ครั้งที่ ปีที่พิมพ์ จำนวนที่พิมพ์ (เล่ม)
1 2549 3,000
2/1 2550 3,000
2/2 2552 3,000
3/1 2554 3,000
3/2 2554 5,000
4/1 2556 3,000
4/2 2556 3,000
4/3 2558 3,000
5/1 2560 3,000
5/2 2561 3,000
6/1 2564 3,000
6/2 2566 3,000

 

ประวัติและผลงานผู้เขียนหนังสือ

ผศ.อำนาจ รัตนสุวรรณ
ดร.ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์

จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สาขา     ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย
Call Center (จัดส่งทั่วประเทศ) โทร. 0-2255-4433 มือถือ 086-323-3703, 086-323-3704 http://www.chulabook.com ร้านค้าติดต่อ แผนกขายส่ง สาขาหัวหมาก โทร. 0-2374-1375-6 โทรสาร 0-2374-1374

Thailand Account
..293 BANGKOK BANGKOK 10330 THAILAND
artaphon@thailandaccount.com
artaphon@thailandaccount.com

Accounting Expert