สื่อ Powerpoint / PDF ชุดใหม่

สื่อการสอนการบัญชีขั้นต้น » สื่อ Powerpoint / PDF ชุดใหม่

upload files วันที่ 28 มีนาคม 2564 (ครั้งก่อนวันที่ 22 มกราคม 2564)
ทุกไฟล์ font size 32 บางไฟล์เป็นแบบจอกว้าง (widescreen) ซึ่งชื่อไฟล์นั้นจะต่อท้ายด้วย ws เมื่อนำไปใช้แล้วหากท่านพบข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งให้พวกเราทราบด้วยจักขอบคุณยิ่ง ในสไลด์ 2 ของทุกไฟล์ได้เขียนช่องทางการติดต่อพวกเราไว้

จัดทำไว้ให้เลือกดาวน์โหลด 6 versions คือ 2003 , 2007 , 2010 , 2013 , 2016 , 2019 แต่ละ version จะมี 33 ไฟล์ ประกอบด้วย บทที่ 1 – 8 จำนวน 24 ไฟล์ (FA1, ……, FA8) ภาคผนวก 4 ไฟล์ (FAa1, ……, FAa4) และ หัวข้อเสริมอีก 5 ไฟล์ (FAw1, ……, FAw5)

ชื่อไฟล์และความหมาย
ตัวเลข 2 หลักหน้าชื่อไฟล์ แสดงถึง vision ของ PowerPoint    FA หมายถึง Fundamental Accounting    ตัวเลขต่อจาก FA หมายถึง บทที่ในหนังสือ ชื่อไฟล์ต่อท้ายด้วย English หมายถึง ไฟล์นั้นจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อไฟล์ต่อท้ายด้วย more detail หมายถึง ไฟล์นั้นจะแสดงรายละเอียดไว้มากกว่าอีกไฟล์หนึ่ง ซึ่งอาจจะไม่มีคำอธิบายความหมายของคำต่างๆหรือหัวข้อต่างๆหรืออธิบายเพียงสั้นๆ และ/หรือ ไม่มีบางหัวข้อในหนังสือ และ/หรือ แสดงผลลัพธ์แต่ไม่แสดงวิธีการคำนวณ คำแนะนำ นิสิตนักศึกษาควรใช้ไฟล์ที่ต่อท้ายด้วย more detail ส่วนไฟล์ที่ไม่มี more detail ต่อท้าย ทำไว้เผื่ออาจารย์ผู้สอนจะนำไปใช้   ชื่อไฟล์และความหมาย ทุกไฟล์ใส่ properties ไว้ เอาเมาส์ชี้ที่ไฟล์ title (ชื่อเรื่อง) และ อื่นๆจะปรากฏให้เห็น หรือ >> คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ ทุกบท
คลิก/แตะ >>   2003   หรือ   2007   หรือ   2010   หรือ   2013   หรือ   2016   หรือ   2019   คอมพิวเตอร์หรือมือถือบางเครื่องจะดาวน์โหลดและบันทึกไฟล์อัตโนมัติ บางเครื่องจะมีวินโดว์หรือข้อความปรากฏขึ้นเพื่อให้เลือก save (บันทึก) หรือ open (เปิด) ซึ่งขึ้นกับ Browser ของเครื่องที่ใช้ ขนาดไฟล์   28  ,   15  ,   14  ,   11  ,   11  ,   11  ,   19  MB ตามลำดับ (เป็นไฟล์บีบอัด) ท่านที่ไม่เคยนำไฟล์บีบอัดไปใช้กับคอมพิวเตอร์หรือมือถือ/แท็บเล็ต อ่านรายละเอียดที่ คำแนะนำสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์ ถัดย่อหน้าถัดไป

ควรเลือกดาวน์โหลดไฟล์ version เดียวกันกับ version ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการแสดงผล (คลิกอ่านรายละเอียดที่ ปัญหาในการใช้ PowerPoint และคำแนะนำ ในย่อหน้าถัดไป) สถิติปี 2016 version 2003 ถูก Download ไปใช้มากกว่า 2007 , 2010 , 2013 ดูรายละเอียด >> คลิกที่นี่

ปัญหาในการใช้ PowerPoint และคำแนะนำ >> คลิกที่นี่
คำแนะนำสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์ >> คลิกที่นี่

PowerPoint บนมือถือและแท็บเล็ต (2 สิงหาคม 2559)
หลายคนคงทราบแล้วว่่า มือถือและแท็บเล็ตสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมในตระกูล Office มาใช้ได้ (ฟรี) ผมได้ทดลองใช้เปิดไฟล์ PowerPoint ดูแล้ว การนำเสนอที่ออกมาแทบไม่ต่างจากการเปิดไฟล์ด้วยคอมพิวเตอร์ ดูวิดีโอ (ตั้งแต่นาทีที่ 3:03) >> PowerPoint บนมือถือ ในวิดีโอจะเห็นว่าตัวเลขในงบกำไรขาดทุนและงบดุลเป็นเลขไทย ที่เป็นเช่นนั้นเพราะงบทั้งสองสร้างในโปรแกรม Excel แล้วนำมาวางใน PowerPoint แบบ Special - Excel Object การเปิดไฟล์นี้ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่เกิดปัญหานี้ (ชุดใหม่ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เพราะ ไม่ได้วางแบบ Special - Excel Object) ซึ่ง Microsoft คงจะหาทางแก้ไขปัญหานี้ต่อไป

มือถือหรือแท็บเล็ต ควรเลือกใช้ PowerPoint 2016 หรือ 2019
ท่านที่ติดตั้ง PowerPoint ของ Microsoft ไว้แล้วแต่ยังมิได้เคยเปิดไฟล์ PowerPoint เลย เมื่อเปิดไฟล์ในขณะที่เชิ่อมต่อ internet หน้าจอของท่านจะมีข้อความขึ้น ประมาณว่า “ รอสักครู่ กำลังดาวน์โหลดฟอนท์ที่หายไป ” ดังนั้นหากท่านใดเปิดไฟล์แล้วมีปัญหาเรื่องฟอนท์ (ผมเลือกใช้ ฟอนท์ cordia new เกือบทั้งหมด) สังเกตได้จากสไลด์ที่ 2 ของทุกไฟล์ (ตามภาพด้านล่าง) ด้านซ้ายแสดงผลด้วย ฟอนท์ cordia new ส่วนด้านขวาเป็นอักษรอื่นซึ่งตัวอักษรหน้ากว่า ตัวอักษรล้นจอ (หายไปเกือบ 2 บรรทัด) บางสไลด์อักษรจะซ้อนทับกันจนไม่สามารถอ่านได้ ลองเชื่อมต่อ internet ดู มือถือบางรุ่นหรือบางยี่ห้อเมื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแล้วปัญหาเรื่องฟอนท์จะหายไปในเวลาเร็วไว บางรุ่นหรือบางยี่ห้อต้องใช้เวลานาน (สำหรับมือถือที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาเมื่อเปิดไฟล์ PowerPoint จะไม่พบปัญหาเรื่องฟอนท์ บางรุ่นหรือบางยี่ห้อเมื่อเปิดไฟล์ครั้งต่อไปแม้ไม่ได้เชื่อมต่อ internet ก็ไม่เกิดปัญหาเรื่องฟอนท์)
เปรียบเทียบฟอนท์

สำหรับท่านที่เข้ามาใช้บริการเป็นครั้งแรก
PowerPoint ชุดดั้งเดิม ใช้ font size 28 เกือบทั้งหมดและเป็นแบบจอมาตรฐานเท่านั้น (จอแคบ) มีข้อที่เด่นกว่าชุดใหม่ตรงที่ การแสดงบางรายการสามารถจบหรือสิ้นสุดได้บนสไลด์เดียว เช่น งบกำไรขาดทุน ในขณะที่ชุดใหม่จบหรือสิ้นสุดได้ในสไลด์ที่ 2 เพราะแต่ละบรรทัดของ font size 32 สูงกว่า size 28 ประมาณ 10% (ความสูงของสไลด์แบบจอกว้างและจอแคบเท่ากันคือ 19.05 cm) ชุดใหม่มีข้อเด่นตรงที่ตัวหนังสือใหญ่เห็นได้ชัดกว่าและสร้างขึ้นด้วยความประณีตกว่าชุดเดิม ถ้ามีเวลาจะปรับปรุงชุดเดิมทุกไฟล์ให้มีความประณีตกว่าเดิมและเปลี่ยนเป็น background เป็นสีขาวเหมือนชุดใหม่
ดาวน์โหลด PowerPoint ชุดเดิม คลิกที่นี่

PDF Presentation บัญชีขั้นต้น
เพื่อแก้ปัญหาเรื่องฟอนท์ของ PowerPoint ที่อาจจะยังเกิดขึ้น จึงได้จัดทำบทเรียนในรูปแบบไฟล์ PDF ทุกบท โดยแปลงจากไฟล์ PowerPoint ชุดดั้งเดิม (จอแคบ background สีน้ำเงิน) >> คลิกที่นี่

เลือกดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint เป็นบางบท
การเลือกดาวน์โหลดเป็นบางไฟล์ เมื่อเปิดไฟล์จะมีข้อความเตือนให้ทราบ (Protected View) ใต้ menu bar อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่
สำหรับ PowerPoint 2003 ไปดาวน์โหลดที่หัวข้อด้านบน “ดาวน์โหลดไฟล์ ทุกบท” ขนาดไฟล์ 28 MB
การดาวน์ไฟล์ PowerPoint เป็นเช่นเดียวกับการดาวน์โหลดไฟล์บีบอัดที่กล่าวผ่านมาแล้ว

นิสิตนักศึกษาควรเลือกดาวน์โหลดไฟล์ที่ชื่อต่อท้ายด้วย more detail (ละเอียดกว่า) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ ชื่อไฟล์และความหมาย ที่อยู่ด้านบน

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี (ละเอียดกว่า)
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 2 งบการเงิน
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 2 งบการเงิน (ละเอียดกว่า)
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 2 งบการเงิน ฉบับภาษาอังกฤษ
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 2 งบการเงิน ฉบับภาษาอังกฤษ (ละเอียดกว่า)
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี (ละเอียดกว่า)
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี ฉบับภาษาอังกฤษ
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี ฉบับภาษาอังกฤษ (ละเอียดกว่า)
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 4 รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 4 รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน (ละเอียดกว่า)
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 5 วงจรการบัญชี
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า (ละเอียดกว่า)
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 6 เปรียบเทียบการบันทึกบัญชี Periodic กับ Perpetual
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 6 เปรียบเทียบการบันทึกบัญชี Periodic กับ Perpetual ฉบับภาษาอังกฤษ
  2007   2010  2013   2016   2019
บทที่ 6 สินค้าคงเหลือ และ ต้นทุนสินค้าที่ขาย
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 6 สินค้าคงเหลือ และ ต้นทุนสินค้าที่ขาย ฉบับภาษาอังกฤษ
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า (ละเอียดกว่า)
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 8 ระบบบัญชี
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 8 ระบบบัญชี (ละเอียดกว่า)
  2007   2010   2013   2016   2019
ภาคผนวก : งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารและเงินสดย่อย
  2007   2010   2013   2016   2019
ภาคผนวก : หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
  2007   2010   2013   2016   2019
ภาคผนวก : การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน
  2007   2010   2013   2016   2019
ภาคผนวก : การกลับรายการปรับปรุง
  2007   2010   2013   2016   2019
หัวข้อเสริม : งบกระแสเงินสด
  2007   2010   2013   2016   2019
หัวข้อเสริม : หนี้สินระยะยาว – หุ้นกู้
  2007   2010   2013   2016   2019
หัวข้อเสริม : หนี้สินระยะยาว – เงินกู้ระยะยาว
  2007   2010   2013   2016   2019
หัวข้อเสริม : ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์
  2007   2010   2013   2016   2019
หัวข้อเสริม : ระบบใบสำคัญจ่าย
  2007   2010   2013   2016   2019

Thailand Account
..293 BANGKOK BANGKOK 10330 THAILAND
artaphon@thailandaccount.com
artaphon@thailandaccount.com

Accounting Expert