หน้าหลัก

 ผู้เชี่ยวชาญวิชาการบัญชีขั้นต้น การบัญชีบริหาร และการเงินธุรกิจ
ยืนยันคุณภาพและราคาด้วยผลงาน Best Seller ของศูนย์หนังสือจุฬาฯ
เพียบพร้อมด้วยสื่อการสอนครบสำหรับผู้สอนและนักศึกษา
ทั้งไฟล์เสียง MP3 ประกอบการบรรยาย , Powerpoint , แนวคำตอบแบบฝึกหัด , บททดสอบออนไลน์

สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทั้ง 8 สาขา หรือ Call Center 02-255-4433

Thailand Account
..293 BANGKOK BANGKOK 10330 THAILAND
artaphon@thailandaccount.com
artaphon@thailandaccount.com

Accounting Expert